Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.02.2017

Promjene stopa prireza od 01.01.2010. do danas

Popis svih promjena stopa prireza porezu na dohodak 0d 01.01.2010. do danas. 2019. godina Općina Bukovlje (šifra 5673). Stopa prireza 10% (do sada 5%). Primjena od 01.11.2019. Općina Otok (kod Sinja) (šifra 3140). Stopa prireza 5% (do sada 10%). Primjena od 01.10.2019. Općina Štefanje (šifra 4502). Stopa prireza 0% (do sada 8%). Primjena od 01.06.201…


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja