Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
13.12.2021

Općina Pićan (šifra 3301). Stopa prireza 0% (do sada 2%). Primjena od 01.01.2022.

Općina Pićan (šifra 3301). Stopa prireza 0% (do sada 2%)

NN 136/21 Odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezima općine Pićan LINK

Primjena od 01.01.2022.