Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
18.01.2011

Grad Vodice (šifra 5002). Stopa prireza: 6%. Primjena od 01.01.2011.

Objavljeno u NN 7/2011. Primjena od 01.01.2011.,  stupa na snagu osmoga dana od dana objave (17.01.2011 + 8 = 25.01.2011. ).