Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
31.07.2017

Općina Murter-Kornati (šifra 6173). Stopa prireza 8% (do sada 6%). Primjena od 01.08.2017.

U NN 74/2017. od 28.07.2017. objavljena je odluka o porezima općine Murter-Kornati. LINK

Odlukom se mijenja stopa prireza sa postojećih 6% na 8% Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Murter-Kornati«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u »Narodnim novinama«