Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.12.2014

Grad Buzet (šifra 0434). Stopa prireza 6% (do sada 0%). Primjena od 01.01.2015.

NN 152/2014 od 22.12.2014. objavljena je odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak za grad Buzet. Odlukom se mijenja postojeća stopa prireza porezu na dohodak sa 0% na 6%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1.1.2015. godine. LINK