Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
Razmjerni dio godišnjeg odmora – Izračun razmjernog dijela godišnjeg odmora (kalkulator)

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)

= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

>>> PRETPLATA <<<

Na ovoj stranici se nalazi kalkulator za izračun razmjernog dijela godišnjeg odmora u skladu za odredbama “Zakona o radu” NN 93/14. od 31.07.2014 a koji stupa na snagu 07.08.2014. godine. Ulazni parametri koje je potrebno unijeti su:

  1. Vrsta izračuna – odabir da li se provodi izračun razmjernog dijela godišnjeg odmora od početka godina do datuma prekida ugovora o radu (PREKID UGOVORA O RADU) ili izračun razmjernog dijela od datuma početka ugovora o radu do kraja godine (ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA).
  2. Dan i mjesec – unosi se podatak i danu i mjesecu prekida ugovora o radu ili podatak o danu i mjesecu zasnivanja radnog odnosa (zavisno od odabrane “Vrste izračuna”)
  3. Broj dana godišnjeg odmora za cijelu godinu  prema odredbama ugovor o radu, pravilnika o radu, kolektivnog ugovora ili “Zakona o radu”.

Kalkulator ne podržava izračun razmjernoga dijela godišnjeg odmora u slučaju kada je radnik zaposlen i kada mu je istekao ugovor o radu unutar iste godine! Podržane su opcije izračuna od početka godine do datuma odlaska i od datuma dolaska do kraja godine! Kalkulator ne podržava izračun za slučaj kada je radnik unutar godine zaposlen duže od 6 mjeseci kod poslodavca a ne prekida mu se radni odnos tijekom godine (ostvareno pravo na puni godišnji odmor). 

  • KALKULATOR ZA IZRAČUN RAZMJERNOG BROJA DANA GODIŠNJEG ODMORA
  • Izračun razmjernog broja dana godišnjeg odmora prema "Zakonu o radu" NN 93/14 (na snazi od 07.08.2014. do danas). Kalkulator izračunava razmjerne dane za slučaj kada je radnik u godini radio manje od 6 mjeseci kod poslodavca i za slučaj kada radniku prestaje radni odnos!
  • Dan i mjesec zasnivanja radnog odnosa ili prekida ugovora o radu (*** obavezan unos)
  • Prijestupna godina
  • Broj dana godišnjeg odmora za cijelu godinu prema odredbama ugovor o radu, pravilnika o radu, kolektivnog ugovora ili "Zakona o radu". (*** obavezan unos)
  • REZULTAT IZRAČUNA
  • Broj mjeseci za izračun razmjernog broja dana za GO
  • {{FORMATTED(mjeseciukupno)}}
  • Radnik ima pravo na razmjerni godišnji odmor u trajanju od
  • {{FORMATTED(danigo)}}
  • IZRAČUN JE INFORMATIVNOGA SADRŽAJA I NE MOŽE GA SE KORISTITI U DRUGE SVRHE!