Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
16.08.2016

Isplata dobiti/dividende fizičkoj osobi (izračun poreza na dohodak od kapitala i prireza, uplatni računi, JOPPD, kalkulator)

Prilikom isplate dobiti/dividende na isplaćeni iznos plaća se porez na dohodak od kapitala po stopi od 10% i pripadni prirez porezu na dohodak.  U nastavku teksta obrađujemo kompletan postupak od odluke do isplate dobiti/dividende. Ovdje ćete pronaći primjer izračuna, uputu za popunjavanje JOPPD obrasca i pristup kalkulatoru uz čiju primjenu možete izračunati porez na dohodak od kapitala i prirez, odrediti iznos za isplatu i na e-mail zaprimiti puni naputak za popunjavanje naloga za plaćanje i JOPPD obrasca.   

Odluka o isplati dobiti
Izračun poreza na dohodak od kapitala i prireza
Nalozi za plaćanje poreza i prireza i isplatu dobiti
Popunjavanje JOPPD obrasca za isplatu dobiti
Isporuka obrasca “Potvrda o isplaćenom primitku, dohodku, …” na kraju godine
Kalkulator za izračun dohodka od kapitala i prireza

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja