Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
16.08.2016

Isplata dobiti/dividende fizičkoj osobi (izračun poreza na dohodak od kapitala i prireza, uplatni računi, JOPPD, kalkulator)

Prilikom isplate dobiti/dividende na isplaćeni iznos plaća se porez na dohodak od kapitala po stopi od 10% i pripadni prirez porezu na dohodak.  U nastavku teksta obrađujemo kompletan postupak od odluke do isplate dobiti/dividende. Ovdje ćete pronaći primjer izračuna, uputu za popunjavanje JOPPD obrasca i pristup kalkulatoru uz čiju primjenu možete izračunati porez na dohodak od kapitala i prirez, odrediti iznos za isplatu i na e-mail zaprimiti puni naputak za popunjavanje naloga za plaćanje i JOPPD obrasca.   

Odluka o isplati dobiti
Izračun poreza na dohodak od kapitala i prireza
Nalozi za plaćanje poreza i prireza i isplatu dobiti
Popunjavanje JOPPD obrasca za isplatu dobiti
Isporuka obrasca “Potvrda o isplaćenom primitku, dohodku, …” na kraju godine
Kalkulator za izračun dohodka od kapitala i prireza

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

 

 

! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala!

! Putem e-mail-a ažurno Vas obavještavamo o zakonskim promjenama i o promjenama parametara za obračun plaća!

! Postanite aktivni pretplatnik i podržite rad i daljni rast portala. 

 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA) 

 

= 38,75 EUR

 

(31 EUR + PDV)

= 291,96 HRK

Tečaj konverzije: 

1 EUR = 7,53450 HRK

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuPretplata za 1 godinu (365 dana od dana pretplate)
Cijena (kuna) = 31,00 EUR + PDV = 38,75 EUR = 291,96 HRK
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRKOpći uvjeti korištenja

Nakon klika na "Pošalji narudžbu" na Vašu e-mail adresu će u roku od 1 minute biti poslana narudžba sa uputom za plaćanje pretplate (broj IBAN račun za plaćanje, model i poziv na broj).