Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
02.09.2015

Isplata naknade/nagrade osobi na stručnom osposobljavanju uz rad bez zasnivanja radnog odnosa (od strane poslodavca)

Stručno osposobljavanje uz rad bez zasnivanja radnog odnosa je popularna mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu HZZ) koju poslodavci rado koriste. Nakon sklapanja ugovora o stručnom usavršavanju uz rad bez zasnivanja radnog odnosa, HZZ doznačuje sredstva kojima poslodavcu pokriva trošak doprinosa doprinose za mirovinsko (na najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa) za period od godine dana. Uz to osoba koja je na stručnom osposobljavanju za vrijeme trajanja istoga od HZZ prima novčanu potporu u iznosu od 2400,00 kuna. HZZ pokriva i pokriva trošak prijevoza na posao i s posla. 

Svjedoci smo čestih situacija da poslodavac, koji je zadovoljan angažmanom i radom osobe na stručnom osposobljavanju, želi istoj isplatiti određeni iznos novaca (nagradu) na svoj teret. Može li poslodavac i na koji način osobi na stručnom osposobljavaju uz rad isplatiti dodatna novčana sredstva?

Odgovor je potvrdan. Poslodavac može osobi na stručnom osposobljavanju, isplatiti određene naknade u neoporezivom iznosu i novčanu nagradu u oporezivom iznosu. Pri tome je potrebno voditi računa o slijedećem: 

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja