Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
02.09.2015

Isplata naknade/nagrade osobi na stručnom osposobljavanju uz rad bez zasnivanja radnog odnosa (od strane poslodavca)

Stručno osposobljavanje uz rad bez zasnivanja radnog odnosa je popularna mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu HZZ) koju poslodavci rado koriste. Nakon sklapanja ugovora o stručnom usavršavanju uz rad bez zasnivanja radnog odnosa, HZZ doznačuje sredstva kojima poslodavcu pokriva trošak doprinosa doprinose za mirovinsko (na najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa) za period od godine dana. Uz to osoba koja je na stručnom osposobljavanju za vrijeme trajanja istoga od HZZ prima novčanu potporu u iznosu od 2400,00 kuna. HZZ pokriva i pokriva trošak prijevoza na posao i s posla. 

Svjedoci smo čestih situacija da poslodavac, koji je zadovoljan angažmanom i radom osobe na stručnom osposobljavanju, želi istoj isplatiti određeni iznos novaca (nagradu) na svoj teret. Može li poslodavac i na koji način osobi na stručnom osposobljavaju uz rad isplatiti dodatna novčana sredstva?

Odgovor je potvrdan. Poslodavac može osobi na stručnom osposobljavanju, isplatiti određene naknade u neoporezivom iznosu i novčanu nagradu u oporezivom iznosu. Pri tome je potrebno voditi računa o slijedećem: 

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

 

 

! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala!

! Putem e-mail-a ažurno Vas obavještavamo o zakonskim promjenama i o promjenama parametara za obračun plaća!

! Postanite aktivni pretplatnik i podržite rad i daljni rast portala. 

 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA) 

 

= 38,75 EUR

 

(31 EUR + PDV)

= 291,96 HRK

Tečaj konverzije: 

1 EUR = 7,53450 HRK

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuPretplata za 1 godinu (365 dana od dana pretplate)
Cijena (kuna) = 31,00 EUR + PDV = 38,75 EUR = 291,96 HRK
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRKOpći uvjeti korištenja

Nakon klika na "Pošalji narudžbu" na Vašu e-mail adresu će u roku od 1 minute biti poslana narudžba sa uputom za plaćanje pretplate (broj IBAN račun za plaćanje, model i poziv na broj).