Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
30.12.2022

Općina Lekenik (šifra 2283). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 01.01.2023.

Općina Lekenik (šifra 2283). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 01.01.2023.

NN 155/2022 Odluka ouvođenju prireza porezu na dohodak u Općini Lekenik LINK

.