Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
30.04.2020

Grad Donji Miholjac (šifra 0868). Stopa prireza 5% (do sada 8%). Primjena od 01.05.2020.

U NN 52/2020 LINK.objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama o gradskim porezima grada Donjeg MIholjaca. Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak. Stopa prireza  5% (umjesto dosadašnjih 8%). Primjena odluke je  od 01.05.2020. godine.