Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
PRETPLATA (pristup svim sadržajima + e-mail obavijesti)

 

PRETPLATITE SE !!!

Kao pretplatnik imate puni pristup svim sadržajima portala a preko e-mail-a Vas ažurno obavještavamo o promjenama Zakona i parametara za obračun plaća (doprinosi, porezi, stope prireza, iznosi osnovica, …). 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja