Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
31.12.2014

Općina Sveti Filip i Jakov (šifra 4286). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 01.01.2015.

NN 156/2014 od 30.12.2014. objavljena je odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak za općinu Sveti Filip i  Jakov. Odlukom se uvodi stopa prireza porezu na dohodak 10%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1.1.2015. godine. LINK