Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
27.10.2014

Općina Babina Greda (šifra 0035). Stopa prireza 5% (do sada 0%). Primjena od 01.01.2015.

U NN 124/2014 od 24.10.2014. objavljena je odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezu na dohodak za općinu Babina Greda. Dosadašnja stopa prireza porezu na dohodak od 0% mijenja se na 5%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja, 2015. godine. LINK