Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
30.09.2013

Poziv na broj primatelja za obavezne doprinose i predujam poreza na dohodak od 01.01.2014. (usklađivanje za JOPPD)

U NN 120/13 od 27.09.2013. je objavljena “Naredba o izmjeni i dopuni naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obaveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini”. Naglasak stavljamo na podatak da se od 01.01.2014. godine uvode nove brojčane oznake vrsta prihoda i vrste predujma poreza na dohodak. Mijenja se struktura poziva na broj primatelja koja se prilagođava početku primjene obrasca JOPPD. Ukratko od 01.01.2014. se poziv na broj primatelja koji je do sada popunjavan u formatu VRSTA PRIHODA-OIB-BROJ RSM OBRASCA mijenja u NOVA VRSTA PRIHODA-OIB-OZNAKA IZVJEŠĆA. Cijeli tekst “Naredbe” pročitajte na LINK.

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu
Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Predujam poreza na dohodak i prireza porezu  na dohoda

Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

Uvode se nove oznake vrste doprinosa, koje su u primjeni od 01.01.2014.

8168 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem radnog odnosa
8176 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem drugog dohotka
8184 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći
8192 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem
8206 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima
8222 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 8168, 8176, 8184, 8192, 8206 i 8222 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine) a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje

Uvode se nove oznake vrste doprinosa, koje su u primjeni od 01.01.2014.

2283 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem radnog odnosa
2291 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem drugog dohotka
2305 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći
2313 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima
2321 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 2283, 2291, 2305, 2313 i 2321 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine) a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Uvode se nove oznake vrste doprinosa, koje su u primjeni od 01.01.2014.

8486 Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa
8494 Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći
8508 Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
8516 Posebni doprinos za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi korisnika mirovina
8524 Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima
8540 Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem drugog dohotka

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 8486, 8494, 8508, 8516, 8524 i 8540 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine) a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu

Uvode se nove oznake vrste doprinosa, koje su u primjeni od 01.01.2014.

8630 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu na temeljem radnog odnosa,
8648 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći,
8656 Posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu za osobe osigurane u određenim okolnostima,
8710 Doprinos za zaštitu zdravlja na radu za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima.

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 8630, 8648, 8656 i 8710 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine) a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

Uvode se nove oznake vrste doprinosa, koje su u primjeni od 01.01.2014.

8753 Doprinos za zapošljavanje
8761 Posebni doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom
8788 Dop.za zapošljavanje temeljem obveze prema poduzetn.plaći (NN 49/14)

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste doprinosa 8753 i 8761 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine) a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka ili na koji su obračunati i uplaćeni doprinosi.

Predujam poreza na dohodak i prireza porezu  na dohodak

Uvode se nove oznake vrste poreza, koje su u primjeni od 01.01.2014.

1880 Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (plaća),
1899 Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (mirovina),
1910 Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala,
1929 Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava,
1937 Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja i
1945 Predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak.

Obveznici uplate za uplate s brojčanim oznakama vrste poreza i prireza na dohodak od 1880 do 1945 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste poreza i prireza na dohodak (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća koja se sastoji od 5 znamenaka od kojih su na prva dva mjesta oznaka godine (zadnje dvije znamenke godine) a na sljedeća tri mjesta nalazi se podatak o rednom broju dana u godini na koji je izvršena isplata primitka.