Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
17.12.2019

Općina Jakšić (šifra 1643). Stopa prireza 5% (do sada 10%). Primjena od 01.01.2020.

U NN 123/2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić LINK. Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak, sa 10% na 5%. Primjena nove stope prireza je  od 01.01.2020. godine.