Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
29.12.2019

Općina Kanfanar (šifra 1759). Stopa prireza 3% (do sada 5%). Primjena od 01.01.2020.

U NN 127/2019. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezima općine Kanfanar LINK. Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak, sa 5% na 3%. Primjena nove stope prireza je  od 01.01.2020. godine.