Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.04.2015

Općina Kula Norinska (šifra 2194). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 01.05.2015.

U NN 36/2015 od 30.03.2015. objavljena je odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak za općinu Kula Norinska. Odlukom se uvodi prirez porezu na dohodak po stopi od 10%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama” a primjenjuje se od 1.5.2015. godine. LINK