Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.07.2019

Grad Ilok (šifra 1546). Stopa prireza 0% (do sada 5%). Primjena od 01.07.2019.

U NN 58/2019. od 12.06.2019.objavljena je Odluka o lokalnim porezima grada Iloka LINK. Odlukom se ukida plaćanje prireza porezu na dohodak. Stopa prireza je  0% Primjena nove stope prireza je  od 01.07.2019. godine.