Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
Obračun bolovanja (bolovanje na teret HZZO, na teret poduzeća, na teret državnog proračuna)

U teoriji postupak izračuna naknada za bolovanje se čini jednostavnim. Na osnovu doznake za bolovanje, kao ulaznog dokumenta, odredi se prosjek plaće (popunjavanjem R1 Potvrda o plaći) te se na osnovu broja dana bolovanja izračuna naknada plaće za dane koje je radnik proveo na bolovanju. U praksi problematika obračuna naknada za bolovanje, kada ih isplaćuje poslodavac a na teret HZZO je kompleksna. Puno je “zamki” i manje poznatih činjenica o kojima je potrebno voditi računa kada se obračunava naknada za bolovanje na teret HZZO. Uz to postoje i pojedini granični slučajevi za koje je teško pronaći službena tumačenja o pravilnom postupanju. Na kraju, ako se ne vodi računa o svim pravilima za obračun i isplatu naknade za bolovanje, to može rezultirati situacijom u kojoj HZZO ne priznaje obračun i isplatu koju je napravio poslodavac te provodi povrat sredstava manji od onoga koji je poslodavac isplatio radniku! U ovome tekstu je protumačen standardni postupak prilikom popunjavanja R1 Potvrda o plaći i izračun naknade za bolovanje kao i specifični slučajevi i situacije koji se javljaju u praksi. 

 1. Tablica: Vrsta bolovanje, postotak, tko obračunava, tko isplaćuje, maks.isplata
 2. HZZO Pravo na bolovanje HZZO
 3. HZZO Naknada plaće za vrijeme bolovanja HZZO
 4. HZZO ozljeda na radu HZZO
 5. Ozljeda na radu – Iznos naknade, ispravak obračunate naknade za bolovanje
 6. Popunjavanje obrasca R1 Potvrda o plaći
 7. Iskazivanje bonusa i drugih stimulativnih isplata u R1 obrascu
 8. Popunjavanje R1 Potvrda o plaći ako radniku nije isplaćena niti jedna plaća
 9. Uvjet prethodnog staža za ostvarivanje prava na bolovanje na teret HZZO
 10. Na što pripaziti kod izrade R1 ako radnik radi kraći period kod poslodavca
 11. Umanjenje/uvećanje naknade kod dugotrajnog bolovanja
 12. Postupak i dokumenti za traženje povrata sredstava od HZZO
 13. Maksimalni iznos naknade za bolovanje na teret HZZO
 14. Obrazac R1 Potvrda o plaći
 15. Pravilnik o kontroli bolovanja
 16. Naknada plaće nakon isteka tri godine bolovanja
 17. Knjiženje bolovanja na teret HZZO u glavnu knjigu
 18. Zahtjev HZZO-u za povrat isplaćenih naknada plaća za vrijeme bolovanja radnika u MS WORD formatu

 

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

 

 

! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala!

! Putem e-mail-a ažurno Vas obavještavamo o zakonskim promjenama i o promjenama parametara za obračun plaća!

! Postanite aktivni pretplatnik i podržite rad i daljni rast portala. 

 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA) 

 

= 38,75 EUR

 

(31 EUR + PDV)

= 291,96 HRK

Tečaj konverzije: 

1 EUR = 7,53450 HRK

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuPretplata za 1 godinu (365 dana od dana pretplate)
Cijena (kuna) = 31,00 EUR + PDV = 38,75 EUR = 291,96 HRK
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRKOpći uvjeti korištenja

Nakon klika na "Pošalji narudžbu" na Vašu e-mail adresu će u roku od 1 minute biti poslana narudžba sa uputom za plaćanje pretplate (broj IBAN račun za plaćanje, model i poziv na broj).