Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.12.2014

Općina Okučani (šifra 2992). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 01.01.2015.

NN 140/2014 od 28.11..2014. objavljena je odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak za općinu Okučani. Odlukom se uvodi stopa prireza porezu na dohodak od 10%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1.1.2015. godine. LINK