Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
Kalkulator za izračun kvote i novčane naknade za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Kalkulator koristi pravila za izračun koja su definirana u “Zakonu o prof. rehabilitaciji u zapošljavanju osoba s invaliditetom” NN 44/2014. i usklađeno sa “Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom NN 75/2018 LINK

Obaveza zapošljavanja osoba s invaliditetom
Uplatni račun za novčanu naknadu zbog neispunjenja kvote

 • IZRAČUN KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM I IZRAČUN NOVČANE NAKNADE ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE

 • IZRAČUN NAKNADE

  Primijenjena kvota: {{finkvota}}%

  Za ispunjenje kvote nedostaje {{visi_broj_radnika}} zaposlenih radnika s invaliditetom.

  Novčana naknada za neispunjenje kvote za zapošljavanja osoba s invaliditetom iznosi: {{visi_broj_radnika}} * {{minplaca}} * 20% = {{FORMATTED(naknada)}} EUR

  Naknadu uplatiti na račun: HR 12 1001005 1863000160
  Model: HR68
  Poziv na broj: 5118-OIBPOSLODAVCA-JOPPD

 • Pretplatnicima je na raspolaganju slanje izračuna na e-mail adresu! Niste pretplatnik? Pretplata Aktivni pretplatnici: Prijava

 • Izračun i podaci su informativnog sadržaja i ne može ih se koristiti u druge svrhe!