Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.12.2014

Općina Kanfanar (šifra 1759). Stopa prireza 5% (do sada 2%). Primjena od 01.01.2015.

NN 152/2014 od 22.12.2014. objavljena je odluka o promjeni stope prireza porezu na dohodak za općinu Kanfanar. Odlukom se mijenja postojeća stopa prireza porezu na dohodak sa 2% na 5%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1.1.2015. godine. LINK