Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
27.01.2015

Dječji doplatak (doplatak na djecu) – uvjeti, način ostvarivanja prava, potrebna dokumentacija

Uvjeti za ostvarivanje prava na dječji doplatak
Dokumentacija za korisnike koji već ostvaruju pravo na dječji doplatak
Dokumentacija za nove korisnike doplatka za djecu
Obrazac (tiskanica) “Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu”

Zahtjevi za ostvarivanje prava na doplatak za djecu se zaprimaju se i rješavaju tijekom cijele godine. Postojeći korisnici doplatka za djecu svake godinu, do kraja veljače, trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu (kako bi im doplatak bio kontinuirano isplaćivan).

Uvjeti za ostvarivanje prava na dječji doplatak

 • korisnik (osoba koja ostvaruje pravo) mora do dana podnošenja zahtjeva imati tri godine neprekidnog prebivališta u RH
 • korisnik (osoba koja ostvaruje pravo) živi u zajednici s djecom i uzdržava ih
 • ostvareni prihodi u prethodnoj godini ne prelaze dohodovni cenzus
  • za 2012. godinu dohodovni cenzus iznosi 1.663,00 kn mjesečno po članu obitelji
  • za 2013. godinu dohodovni cenzus znosi 1.663,00 kn mjesečno po članu obitelji
  • za 2014. godinu dohodovni cenzus znosi 1.663,00 kn mjesečno po članu obitelji (LINK na HZMO)

Dokumentacija za korisnike koji već ostvaruju pravo na dječji doplatak

 • (1) Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu (ispis s internetske stranice www.mirovinsko.hr ili kupiti u NN) LINK NA OBRAZAC

 Za 2015. godinu i dalje više  nije potrebno dostavljati dokaze o ostvarenom ukupnom dohotku kućanstva doplatka za djecu od Porezne uprave, poslodavca, HZZO ili HZZ LINK).

 • (2) Dokaz o ostvarenim prihodima od nesamostalnog rada svih članova kućanstva  (nije potrebno za 2015.)
  • Potvrdu isplatitelja prihoda o ostvarenim prihodima podnositelja  zahtjeva i svih članova kućanstva u prethodnoj godini (plaća, naknada zbog bolovanja, nezaposlenosti, rodiljnog/roditeljskog dopusta)
  • Mirovinsku uputnicu ili presliku
  • Rješenja o mirovini za nove članove kućanstva
  • Dokazi o prihodima iz radnog odnosa, ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini, ne podnose se za korisnika ili članove kojima je prestao radni odnos. Dokaze o prihodima ne podnosi ni korisnik ako pravo ostvaruje za dijete s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja.
 • (3) Dokaz o nastalim promjenama u broju i svojstvu članova kućanstva
  • Stupanje u radni odnos ili prestanak radnog odnosa, umirovljenje, ostvarivanje ili prestanak prava na novčane naknade zbog nezaposlenosti i sl.)
  •  Početkom nove školske godine 2012./13. potrebno je dostaviti dokaz o redovitom upisu za djecu koja su navršila 15 godina života.

Dokumentacija za nove korisnike doplatka za djecu

 • (1) Zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu (ispis s internetske www.mirovinsko.hr ili kupiti u NN, obvezno, uz ostale podatke navesti i OIB)  LINK NA OBRAZAC
 • (2) Osobna iskaznica – preslika(za podnositelja zahtjeva i sve punoljetne članove kućanstva)
 • (3) Dokaz o rođenju djeteta (izvadak iz matice rođenih ili rodni list ili potvrda o rođenju
 • (4) Potvrda o redovitom školovanju za svu školsku djecu koja su navršila 15 godina, osim za djecu s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja
 • (5) Dokaz o ostvarenim prihodimaod nesamostalnog i samostalnog rada svih članova kućanstva u prethodnoj godini
  • Potvrdu isplatitelja prihoda o ostvarenim prihodima podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaća, naknada zbog bolovanja, nezaposlenosti, rodiljnog roditeljskog dopusta)
  • Potvrdu Porezne uprave za dohodak od samostalne djelatnosti
  • Mirovinsku uputnicu ili presliku rješenja o mirovini za člana kućanstva.
  • Dokazi o prihodima iz radnog odnosa, ostvareni u prethodnoj kalendarskoj godini, ne podnose se za podnositelja zahtjeva ili članove kojima je prestao radni odnos. Dokaze o prihodima ne podnosi ni korisnik ako pravo ostvaruje za dijete s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja.
 • Za isplatu preslika iskaznice tekućeg računa ili štedne knjižice podnositelja zahtjeva.

[wp_ad_camp_2]

Izvor: www.mirovinsko.hr