Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
24.12.2014

Općina Đurmanec (šifra 1082). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 01.01.2015.

NN 153/2014 od 23.12.2014. objavljena je odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak za općinu Đurmanec. Odlukom se uvodi prireza porezu na dohodak po stopi od 10%. Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1.1.2015. godine. LINK