Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
16.01.2014

JOPPD Primjeri popunjavanja obrasca JOPPD

U ovome on-line priručniku se nalaze primjeri popunjavanja JOPPD obrasca za različite situacije iz prakse. Primjeri popunjavanja sadrže:

  • opis scenarija za koji ja nastala obaveza predaje JOPPD obrasca
  • obračunski listić
  • rekapitulaciju obračuna
  • popunjene A i B stranice JOPPD obrasca
  • napomenu o sadržaju na koji je potrebno obratiti pažnju prilikom popunjavanja

Primjere popunjenih A i B stranica je moguće preuzeti sa stranica portala u PDF formatu. Servis za obračun plaća kontinuirano nadopunjava ovaj on-line priručnik sa primjerima za popunjavanje obrasca JOPPD.

PRIMJERI POPUNJAVANJA

— >>> PRIMJERI NA STRANICAMA POREZNE UPRAVE (LINK)

— >>> PRIMJERI NA STRANICAMA POREZNE UPRAVE (LINK)