Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
04.02.2021

Grad Petrinja (šifra 3280). Stopa prireza 0% (do sada 10%). Primjena od 01.03.2021.

Grad Petrinja (šifra 3280). Stopa prireza 0% (do sada 10%) NN 9/2021 LINK 

Primjena od 01.03.2021.