Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
19.12.2019

Općina Belica (šifra 0159). Stopa prireza 0% (do sada 1%). Primjena od 01.01.2020.

U NN 124/2019. objavljena je Odluka o porezima općine Belica LINK. Odlukom se ukida prirez porezu na dohodak, sa 1% na 0%. Primjena nove stope prireza je  od 01.01.2020. godine.