Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
23.07.2017

Općina Ernestinovo (šifra 1112). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 01.08.2017.

U NN 64/2017. od 05.07.2017. objavljena je odluka o općinskim porezima općine Ernestinovo. Općina Ernestinovo uvodi stopu prireza od 10% Odluka o promjeni prireza primjenjuje se od 01.08.2017. LINK