Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
Isplata dobiti/dividende (kalkulator za izračun poreza na dohodak od kapitala)

Kalkulator izračunava obavezu poreza na dohodak od kapitala i prireza prilikom isplate dobiti/dividende. Korištenje kalkulatora je besplatno. Pretplatnici (registrirani korisnici) mogu na svoju e-mail adresu poslati izračun, upute za popunjavanje naloga za plaćanje (porez, prirez, isplata) i podatke za popunjavanje JOPPD obrasca.
 

Pročitajte -> Isplata dobiti/dividende fizičkoj osobi

 

 • Za unos decimalnih iznosa koristiti decimalnu točku!
 • IZRAČUN
  1. Bruto iznos {{FORMATTED(bruto)}}
  2. Porezna osnovica {{FORMATTED(porosn)}}
  3. Porez 10% {{FORMATTED(poreza)}}
  4. Prirez {{pr}}% {{FORMATTED(prireza)}}
  5. Porez + prirez {{FORMATTED(poreziprirezout)}}
  6. Neto iznos za isplatu {{FORMATTED(netoout)}}
 • Pretplatnicima je na raspolaganju slanje izračuna, naloga za plaćanje i JOPPD obrasca na e-mail adresu! Prijavite se na portal prije slanja izračuna na mail. Niste pretplatnik? Pretplata Aktivni pretplatnici: Prijava