Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
13.12.2021

Općina Vidovec (šifra 4847). Stopa prireza 7% (do sada 10%). Primjena od 01.01.2022.

Općina VIdovec (šifra 4847). Stopa prireza 7% (do sada 10%)

NN 83/2021 Odluka o 2. imjeni odluke o porezima Općine Vidovec LINK

Primjena od 01.01.2022.