Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
10.02.2017

Grad Ozalj (šifra 3158). Stopa prireza 10% (do sada 12%). Primjena od 01.03.2017.

U NN 12/2017 od 08.02.2017. objavljena je odluka o promjeni stope prireza porezu na dohodak za grad Ozalj. Odlukom se mijenja stopa prireza sa 12% na 10%. Odluka o primjeni stope prireza porezu na dohodak stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u NN 01.03.2017. LINK