Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
05.01.2016

Punomoć na e-porezna za JOPPD (davanje punomoći za porez na dohodak preko aplikacije e-porezna)

Korisnici usluga nam punomoć za predavanje JOPPD obrazaca i rad sa SNU aplikacijom mogu dati preko obrasca punomoći (LINK) koji se zatim dostavlja u neku od ispostava porezne uprave ili preko aplikacije e-porezna. Brži i jednostavniji način je da korisnik usluge aktivira punomoć preko svojeg pristupa na e-porezna. U tome slučaju ne postoji potreba za popunjavanjem obrasca i dostavom u ispostavu PU a punomoć se aktivira trenutno.  Postupak je jednostavan i brz.

 

KORAK 1

Na početnoj stranici e-porezne otići u: Postavke -> Upravljanje ovlaštenjima

Punomoć e-porezna KORAK 1

KORAK 2 

Na ovlaštenju za “Poraz na dohodak i doprinosi” -> “Dodaj ovlaštenika”

Punomoć e-porezna KORAK 2

KORAK 3

Odabrati ovlaštenu osobu Vašeg poduzeća -> Upisati podatke o ovlašteniku i tvrtci preko koje je ovlaštenik autoriziran

Podaci za davanje ovlaštenja “Servisu za obračun plaća”

Ovlaštenik: 91323547075 (Damir Bortek)

Tvrtka preko koje je ovlaštenik autoriziran: 55380846262  (Oktaedar d.o.o.)

Punomoć e-porezna KORAK 3

KORAK 4

Obavijestite nas o davanju punomoći kako bismo provjeriti da li se je Vaše poduzeće pojavilo na listi poduzeća za koje imamo aktivno ovlaštenje!