Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
15.05.2016

Popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja SEPA (od 06.06.2016.)


Uvođenjem SEPA standarda za datoteke platnog prometa uvodi se jedinstvena konstrukcija poziva na broj primatelja za sve banke u RH! Po važećim pravilima (do 06.06.2016.) svaka od banka ima svoja pravila za popunjavanje modela i poziva na broj primatelja. Ta, uskoro nevažeća pravila, možete pogledati OVDJE. Uz to, SEPA standardom ukidaju se specifikacije za raspored uplata plaća na tekuće račune radnika!

Promjene koje u području isplate osobnih primanja donosi SEPA
SEPA Popunjavanje naloga za isplatu osobnih primanja (plaće, naknada, …)
SEPA Razrada isplate osobnih primanja po vrstama osobnih primanja (VOP)?
SEPA Alternativa za specifikacije (SEPA “Batch Booking”)

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja