Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
22.03.2017

Knjiženje bolovanja na teret HZZO (u temeljnici plaća, na izvodu od isplate plaće, na izvodu od uplate refundacije)

Obračunali ste plaću u kojoj ste imali isplatu naknade za bolovanje na teret HZZO. Naknadu za bolovanje ćete radniku isplatiti na svoj teret i na osnovu dokumentacije (doznaka o bolovanju) tražiti povrat (refundaciju) sredstava od HZZO. Naknada za bolovanje na teret HZZO se ne može knjižiti kao neto plaća u uobičajenoj 42xxxx / 23xxxx kombinaciji jer je potrebno registrirati potraživanja koja imate prema HZZO a koje ćete kasnije zatvoriti sa uplatom refundacije od strane HZZO.

Kako knjižiti bolovanje na teret HZZO u glavnu knjigu?

Primjer:  Poslodavac je za plaću za 02. mjesec 2017. imao obavezu za neto plaće radnika u iznosu 135.000 HRK i dodatno obavezu naknada za bolovanje na teret HZZO u iznosu 8.400 HRK. Plaće je isplaćena 10.03.2017. U HZZO je poslana dokumentacija (doznake za bolovanje, izvod od isplate plaća, specifikacija, R-1 potvrde o plaći, obračunski listići) kojom se traži refundacija sredstava uplaćenih na ime naknada za bolovanje na teret HZZO. HZZO. je sredstva refundirao, uplatom na račun poslodavca, 20.05.2017.    

U donjoj tablici je primjer knjiženja pozicija za bolovanje na teret HZZO. Knjiženje je podijeljeno na:

  • Knjiženje naknade za bolovanje na teret HZZO kod knjiženja plaća (PLAĆA) Datum knjiženja: 28.02.2017
  • Knjiženje naknade za bolovanje na teret HZZO po izvodu u kojem je isplaćena plaća (IZVOD 1) Datum knjiženja:10.03.2017
  • Knjiženje uplate refundacije od HZZO po izvodu u kojem je uplata (IZVOD 2) Datum knjiženja: 20.05.2017


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

 

 

! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala!

! Putem e-mail-a ažurno Vas obavještavamo o zakonskim promjenama i o promjenama parametara za obračun plaća!

! Postanite aktivni pretplatnik i podržite rad i daljni rast portala. 

 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA) 

 

= 38,75 EUR

 

(31 EUR + PDV)

= 291,96 HRK

Tečaj konverzije: 

1 EUR = 7,53450 HRK

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuPretplata za 1 godinu (365 dana od dana pretplate)
Cijena (kuna) = 31,00 EUR + PDV = 38,75 EUR = 291,96 HRK
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRKOpći uvjeti korištenja

Nakon klika na "Pošalji narudžbu" na Vašu e-mail adresu će u roku od 1 minute biti poslana narudžba sa uputom za plaćanje pretplate (broj IBAN račun za plaćanje, model i poziv na broj).