Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
29.04.2016

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa temeljem odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja (obračun, JOPPD)

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa je mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) kojom se nezaposlenim osobama bez radnog iskustva želi osigurati ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad. Više o tome možete pročitati na stranicama HZZ LINK. Ukratko, poslodavac ugovorno s HZZ prima osobu na stručno osposobljavanje. Osoba radi kod poslodavca i ima mentora. Poslodavac od strane HZZ prima sredstva za plaćanje doprinosa (koji se obračunavaju na najnižu osnovicu za plaćanje doprinosa). HZZ, osobi na stručnom osposobljavanju isplaćuje novčanu pomoć (trenutno u iznosu od 2400 KN) i naknadu za troškove prijevoza na posao i s posla. U ovome tekstu su obrađene obaveze poslodavca vezane uz obračun i uplatu obaveznih doprinosa za osobu koja se nalazi na stručnom osposobljavanju.

Na osnovu ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa HZZ isplaćuje:

 • Poslodavcu (trošak doprinosa za MIO i ZO):
  • ­trošak doprinosa mirovinskog  i zdravstvenog osiguranja te zaštite na radu u roku 30 dana od dana potpisa ugovora ili tromjesečno, prvi dio po potpisu ugovora i dostavi instrumenata osiguranja naplate od strane poslodavca, a najkasnije u roku od 30 dana od potpisa ugovora, a ostale isplate po dostavi dokaza o  uplaćenim obveznim  doprinosima za koje je primio dio ugovorenih sredstava
  • ­mjesečno, prvi dio po potpisu ugovora i dostavi  instrumenata osiguranja napate od strane poslodavca, a najkasnije u roku od 30 dana od potpisa ugovora, a ostale isplate po dostavi dokaza o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima na obračunate i isplaćene plaće za koju je primio dio potpore.
 • Polazniku:
  • ­novčana pomoć i trošak prijevoza mjesečno po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad i dokaza o učinjenom trošku prijevoza (kopija kupljene karte za prethodni mjesec ili potvrda o visini karte od javnog prijevoznika).

Poslodavac je obavezan do 15. u mjesecu za prethodni mjesec obračunati i uplatiti obavezne doprinose i predati JOPPD obrazac.

 1. Obračun doprinosa za osobu na stručnom osposobljavanju
 2. Popunjavanje i predaja JOOPD obrasca
 3. Uplatni računi za doprinose
 4. Isplata dodatne naknade radniku na stručnom osposobljavanju
 5. Stručno osposobljavanje on-line kalkulator doprinosa

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

 

 

! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala!

! Putem e-mail-a ažurno Vas obavještavamo o zakonskim promjenama i o promjenama parametara za obračun plaća!

! Postanite aktivni pretplatnik i podržite rad i daljni rast portala. 

 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA) 

 

= 38,75 EUR

 

(31 EUR + PDV)

= 291,96 HRK

Tečaj konverzije: 

1 EUR = 7,53450 HRK

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuPretplata za 1 godinu (365 dana od dana pretplate)
Cijena (kuna) = 31,00 EUR + PDV = 38,75 EUR = 291,96 HRK
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRKOpći uvjeti korištenja

Nakon klika na "Pošalji narudžbu" na Vašu e-mail adresu će u roku od 1 minute biti poslana narudžba sa uputom za plaćanje pretplate (broj IBAN račun za plaćanje, model i poziv na broj).