Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
24.05.2019

Općina Štefanje (šifra 4502). Stopa prireza 0% (do sada 8%). Primjena od 01.06.2019.

U NN 52/2019. od 20.05.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje LINK. Odlukom se ukida prirez porezu na dohodak, sa 8% na 0%. Primjena nove stope prireza je  od 01.06.2019. godine.