Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
28.12.2021

Grad Varaždin (šifra 4723). Stopa prireza 7,5% (do sada 10%). Primjena od 01.01.2022.

Grad Varaždin (šifra 4723). Stopa prireza 7,5% (do sada 10%). Primjena od 01.01.2022.

NN 144/2021 Odluka porezima Grada Varaždina LINK

.