Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
28.12.2017

Grad Lipik (šifra 2313). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 01.01.2018.

U NN 130/2017. od 27.12.2017. objavljena je “Odluka o porezima grada Lipika” LINK

Odlukom se uvodi prirez porezu na dohodak. Stopa prireza je 10% (do sada 0%). Ova Odluka stupa na snagu 01.01.2018.