Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.


Umorni ste od čestih zakonskih promjena?
Nemate vremena za praćenje i usvajanje novih propisa?
Uvođenje nove verzije obrasca JOPPD od 28.02.2015. će Vam generirati nove troškove? Preduhitrite zakonske promjene!

UGOVORITE USLUGU OBRAČUNA PLAĆA!

U poduzećima sa do 100 zaposlenih radnika uslugu obračuna plaća implementiramo u roku od dva radna tjedna! Pokrenite proces uspostave poslovne suradnje odmah i već slijedeći obračun Vaših plaća može biti kod nas …

 

Pretraga svih sadržaja portala
Servis za obračun plaća koristi servis_NAV_3     Pratite nas!

  Stariji sadržaji:

2015 godina, mjeseci: 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

2014 godina, mjeseci: 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

2013 godina, mjeseci: 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

2012 godina, mjeseci: 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

2011 godina, mjeseci: 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

2010 godina, mjeseci: 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.