Servis sa obračun plaća

Servis za obračun plaća
Oktaedar d.o.o.

USLUGA VANJSKOG OBRAČUNA PLAĆA (OUTSOURCING) 

Računovodstveni servis specijaliziran za obračun plaća, drugi dohodak i radno pravo preuzima na sebe kompletnu brigu o obračunu Vaših plaća.

Dugogodišnja iskustvo i ažurna primjena zakonskih propisa jamstvo su isporuke točnih i sa propisima usklađenih obračuna plaća. Savjetodavnim djelovanjem štitimo Vas od postupaka i odluka koje nisu u skladu sa zakonskom regulativom.

Standardizirani procesi, automatizirani računalni sustav te aktivan i individualizirani pristup korisniku čine okruženje u kojem isporučujemo usluge koje su kvalitetom visoko iznad tržišnog standarda!

 

Pretraga svih sadržaja portala
Servis za obračun plaća koristi  servis_NAV_3

13.08.2014

JOPPD primjer 30: Zatezne kamate na drugi stup MIO (MIO II), druge obavezne doprinose i predujam poreza i prireza

07.08.2014

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom i pravilnik o izmjeni pravilnika (NN 44/14 i NN 99/14)

07.08.2014

E-građani – Postanite e-građanin u 4. laka koraka (upute za otvaranje i aktivaciju korisničkog računa)

06.08.2014

Obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor prema ZOR NN 93/2014. na snazi od 07.08.2014. godine – Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

05.08.2014

Otkazni rok – promjene prema u Zakonu o radu (NN 93/2014, na snazi od 07.08.2014)

04.08.2014

Razmjerni dio godišnjeg odmora – Kalkulator za izračun razmjernog dijela godišnjeg odmora

04.08.2014

Godišnji odmor radnika prema ZOR NN 93/14 od 07.08.2014. godine (pravo na godišnji odmor, trajanje, razmjerni dio, naknada plaće, korištenje)

04.08.2014

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obaveznih doprinosa te prihoda za fin. drugih javnih potreba u 2014. godini (NN 99/14 od 01.08.2014.)

31.07.2014

Zakon o izmjenama i dopunama ovršnog zakona NN 93/2014.

31.07.2014

Zakon o radu 2014. (NN 93/14) stupa na snagu 07.08.2014.

31.07.2014

Obrazac OP – isplatni listić za neisplaćenu plaću

31.07.2014

Obračun neisplaćene plaće – postupak u slučaju nemogućnosti isplate plaće

18.07.2014

Sabor usvojio novi “Zakon o radu” i “Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona”

18.07.2014

Od 17. srpnja 2014. prijava na mirovinsko osiguranje ujedno je i prijava na obvezno zdravstveno osiguranje

01.07.2014

Općina Kloštar Podravski (šifra 1945). Stopa prireza 5% (do sada 0%). Primjena od 08.07.2014.