Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
03.07.2013

Općina Lukač (šifra 2453). Stopa prireza 8% (do sada 0%). Primjena od 01.08.2013.

U NN 84/2013 od 03.07.2013. je objavljena “Odluka o prirezu poreza na dohodak” za općinu Lukač. Ovom odlukom se uvodi prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. kolovoza 2013. godine.