Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
29.06.2014

Ozljeda na radu – iznos naknade, ispravak obračunate naknade za bolovanje

Članak obrađuje slijedeće:

  1. Iznos naknade za bolovanje zbog ozljede na radu
  2. Obračun bolovanje zbog ozljede na radu ako do trenutka obračuna plaće ozljeda nije obrađena od strane HZZO ZZR
  3. Postupak u slučaju kada je radniku obračunata i isplaćena naknada za bolovanje na teret poslodavca za bolovanje koje je nakon obračuna i isplate plaće, kroz rješenje HZZO ZZR priznato kao ozljeda na radu?

Iznos naknade za bolovanje zbog ozljede na radu

Za vrijeme bolovanja zbog ozljede na radu radnik ima pravo na naknadu u iznosu od 100% prosječne neto plaće koja mu je isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je otvoreno bolovanje. Ako radnik u prethodnih šest mjesec prije nastanka bolovanja nema isplaćenu niti jednu plaću naknada za bolovanje se utvrđuje prema visini plaće iz ugovora (pripadajući neto). Ne postoji ograničenje u visini naknade plaće se te ista radniku isplaćuje u punome iznosu. Nije propisan uvjet prethodnog staža osiguranja radnika.

Naknadu za bolovanje zbog ozljede na radnu isplaćuje poslodavac od prvoga dana i po završetku bolovanja traži povrat sredstava od HZZO.

Ukratko princip je ovdje vrlo jednostavan. Ustanovi se 6 mjesečni prosjek neto plaće (ili za manje mjeseci ukoliko radnik nema punih 6 isplaćenih plaća prije bolovanja) ili ako nije bilo isplaćene plaće u mjesecima prije bolovanja uzima se iznos neto plaće izračunat na osnovu ugovorene plaće. Ispuni se R1 obrazac i radniku se isplati naknada u neto iznosu koja za puni fond sati odgovara prosjeku pune neto plaće radnika.

Sve navedeno nije sporno u situaciji u kojoj u trenutku obračuna plaće postoji odluka HZZO ZZR o priznavanju ozljede na radu. U praksi proces obrade prijave ozljede na radnu traje određeno vrijeme i vrlo je vjerojatno da ćete imati situaciju da radite obračun za radnika koji je na bolovanju zbog ozljede na radu a da još uvijek ne znate hoće li tu ozljedu HZZO ZZR pozitivno riješiti.

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

 

 

! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala!

! Putem e-mail-a ažurno Vas obavještavamo o zakonskim promjenama i o promjenama parametara za obračun plaća!

! Postanite aktivni pretplatnik i podržite rad i daljni rast portala. 

 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA) 

 

= 38,75 EUR

 

(31 EUR + PDV)

= 291,96 HRK

Tečaj konverzije: 

1 EUR = 7,53450 HRK

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuPretplata za 1 godinu (365 dana od dana pretplate)
Cijena (kuna) = 31,00 EUR + PDV = 38,75 EUR = 291,96 HRK
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRKOpći uvjeti korištenja

Nakon klika na "Pošalji narudžbu" na Vašu e-mail adresu će u roku od 1 minute biti poslana narudžba sa uputom za plaćanje pretplate (broj IBAN račun za plaćanje, model i poziv na broj).