Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
27.11.2014

Grad Donja Stubica (šifra 0795). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 01.01.2015.

NN 139/2014 od 26.11..2014. objavljena je odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak za grad Donja Stubica.Odlukom se uvodi stopa prireza porezu na dohodak od 10%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 01.01.2015. godine. LINK