Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
26.07.2012

Općina Maruševec (šifra 2607). Stopa prireza 5% (do sada 0%). Primjena od 01.09.2012.

U NN 85/2012 od 25.07.2012. je objavljena odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Maruševec. Ovom odlukom se od 01.09.2012. uvodi prirez porezu na dohodak po stopi od 5% LINK.

On-line šifrarnik općina i stopa prireza |