Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
29.08.2013

Općina Sveta nedelja (LABIN) (šifra 4324). Stopa prireza 6% (do sada 3%). Primjena od 01.09.2013.

U NN 107/2013 od 28.08.2013. je objavljena “Odluka o prirezu poreza na dohodak” za općinu Sveta Nedelja (Labin). Ovom odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak plaća sa dosadašnjih 3% na 6%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2013. godine. LINK

[wp_ad_camp_2]