Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
16.12.2021

Grad Otočac (šifra 3131). Stopa prireza 7% (do sada 9%). Primjena od 01.01.2022.

Grad Otočac (šifra 3131). Stopa prireza 7% (do sada 9%). Primjena od 01.01.2022.

NN 138/2021 Odluka gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak grada Otočca LINK

.