Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
15.01.2018

Općina Plitvička jezera (šifra 4553). Stopa prireza 8% (do sada 5%). Primjena od 01.01.2018.

U NN 5/2017. od 12.01.2018. objavljena je “Odluka o porezima općine Plitvička jezera” LINK

Odlukom se mijenja stopa prireza na dohodak. Nova stopa prireza je 8% (do sada 5%). Ova Odluka stupa na snagu 01.01.2018.