Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
Izračun zaštićenoga dijela plaće od ovrhe – kalkulator za izračun dijela plaće koji je zaštićen od ovrhe na plaći

Kalk1379639978_calculatorfreeulator je namijenjen za izradu informativnog izračuna dijela plaće koji je zaštićen od ovrhe. Primijenjeni model izračuna je kreiran na osnovu odredbi važećega Zakona o ovrsi. Odredbe Zakona o ovrsi koje se odnose na ovrhu nad plaćom  možete pročitati na stranici Ovrha na plaći i iznos plaće koji je zaštićen u ovršnom postupku nad plaćom. Izračun dijela plaće koji je zaštićen od ovrhe se provodi na osnovu neto plaće ovršenika i prosječne mjesečne neto plaće u RH. U kalkulatoru je podržan i izračun zaštićenog iznosa plaće u slučaju ovrhe od strane Porezne uprave.

 

  • KALKULATOR ZA IZRAČUN ZAŠTIĆENOGA IZNOSA PLAĆE OD OVRHE
  • Unesite iznos neto plaće (koristiti decimalnu točku za unos lipa) umanjen za neto iznose koji se odnose na bolovanja i druge neoporezivne naknade koje nisu predmet ovrhe.
    *** koristiti decimalnu točku za unos lipa
  • INFORMATIVNI IZRAČUN ZAŠTIĆENOGA IZNOSA PLAĆE (REZULTAT)
  • IZRAČUN JE INFORMATIVNOGA SADRŽAJA I NE MOŽE GA SE KORISTITI U DRUGE SVRHE!

Ovršni zakon –  Ograničenje ovrhe – Članak 173.

(1) Ako se ovrha provodi na plaći ovršenika, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini od jedne polovine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine prosječne mjesečne isplaćene netoplaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu.

(2) Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine plaće ovršenika, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini jedne polovine netoplaće ovršenika.

(3) Prosječna netoplaća u smislu stavka 1. ovoga članka jest prosječan iznos mjesečne netoplaće isplaćene po jednom zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, za razdoblje siječanj – kolovoz tekuće godine, koju je dužan utvrditi Državni zavod za statistiku i objaviti je u »Narodnim novinama«, najkasnije do 31. prosinca te godine. Tako utvrđeni iznos primjenjivat će se u idućoj godini.

(4) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se i na ovrhu na naknadi umjesto plaće, naknadi za skraćeno radno vrijeme, naknadi zbog umanjenja plaće, mirovini, plaći vojnih osoba te na primanja osoba u pričuvnom sastavu za vrijeme vojne službe i na drugom stalnom novčanom primanju civilnih i vojnih osoba, osim na ovrhu na primanjima iz stavaka 5. i 6. ovoga članka.

(5) Ovrha na primanju invalida po osnovi novčane naknade za tjelesno oštećenje i doplatak za tuđu pomoć i njegu može se provesti samo radi naplate tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, i to do iznosa od jedne polovice toga primanja.

(6) Ovrha na primanju po osnovi ugovora o doživotnom uzdržavanju i doživotnoj renti te na primanju po osnovi ugovora o osiguranju života može se provesti samo na dijelu koji prelazi iznos osnovice na temelju koje se utvrđuje iznos pomoći za uzdržavanje.