Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
02.05.2023

Općina Donji Lapac (šifra 0841). Stopa prireza 5% (do sada 0%). Primjena za isplate od 01.05.2023

Općina Donji Lapac (šifra 0841). Stopa prireza 5% (do sada 0%). Primjena od 01.05.2023.

NN 39/2023 Odluka lokalnim porezima općine Donji Lapac LINK

.