Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
25.03.2014

Grad Pakrac (šifra 3182). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 01.04.2014.

U NN 37/14 od 24.03.2014. je objavljena odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezu na dohodak za grad Pakrac. Dosadašnja stopa prireza porezu na dohodak od o% mijenja se na 10%. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. travnja 2014. godine. LINK