Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
27.08.2014

Poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu osoba na službenom putovanju u inozemstvu (izračun, dospijeće, prikaz na JOPPD)

Ovaj doprinos se ne obračunava i ne plaća za službena putovanja u zemlje koje su članice EU kao niti u slučaju putovanja u treće zemlje s kojima Hrvatska ima ugovor o socijalnom osiguranju (BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Srbija, od 12.04.2014. Island, Norveška, Lihtenštajn). Za službena putovanja u države koji nisu članice EU i u treće države s kojima Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju postoji obaveza obračuna i plaćanja ovoga doprinosa.

 1. Izračun doprinosa za službeno putovanje u inozemstvo
 2. Primjer izračuna
 3. Uplatni račun i poziv na broj za plaćanje doprinosa
 4. Rok za obračun i plaćanje doprinosa
 5. Prikaz posebnog doprinosa za ZO na JOPPD obrascu

Izračun doprinosa za sužbeno putovanje u inozemstvo

Elementi:

 • NN Najniža osnovica za plaćanje doprinosa
  • Za 2020. godinu: 3321,96 KN 
 • KA Kalendarski broj dana u mjesecu u kojem se dogodilo službeno putovanje
 • DO Dnevna osnovica
 • OS Osnovica
 • BD Broj dana službenog putovanja
 • ST Stopa doprinosa (20%)
 • IZNOS Iznos doprinosa

Izračun:

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja