Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
27.08.2014

Poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu osoba na službenom putovanju u inozemstvu (izračun, dospijeće, prikaz na JOPPD)

Ovaj doprinos se ne obračunava i ne plaća za službena putovanja u zemlje koje su članice EU kao niti u slučaju putovanja u treće zemlje s kojima Hrvatska ima ugovor o socijalnom osiguranju (BiH, Crna Gora, Makedonija, Turska, Srbija, od 12.04.2014. Island, Norveška, Lihtenštajn). Za službena putovanja u države koji nisu članice EU i u treće države s kojima Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju postoji obaveza obračuna i plaćanja ovoga doprinosa.

 1. Izračun doprinosa za službeno putovanje u inozemstvo
 2. Primjer izračuna
 3. Uplatni račun i poziv na broj za plaćanje doprinosa
 4. Rok za obračun i plaćanje doprinosa
 5. Prikaz posebnog doprinosa za ZO na JOPPD obrascu

Izračun doprinosa za sužbeno putovanje u inozemstvo

Elementi:

 • NN Najniža osnovica za plaćanje doprinosa
  • Za 2020. godinu: 3321,96 KN 
 • KA Kalendarski broj dana u mjesecu u kojem se dogodilo službeno putovanje
 • DO Dnevna osnovica
 • OS Osnovica
 • BD Broj dana službenog putovanja
 • ST Stopa doprinosa (20%)
 • IZNOS Iznos doprinosa

Izračun:

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

 

 

! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala!

! Putem e-mail-a ažurno Vas obavještavamo o zakonskim promjenama i o promjenama parametara za obračun plaća!

! Postanite aktivni pretplatnik i podržite rad i daljni rast portala. 

 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA) 

 

= 38,75 EUR

 

(31 EUR + PDV)

= 291,96 HRK

Tečaj konverzije: 

1 EUR = 7,53450 HRK

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuPretplata za 1 godinu (365 dana od dana pretplate)
Cijena (kuna) = 31,00 EUR + PDV = 38,75 EUR = 291,96 HRK
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRKOpći uvjeti korištenja

Nakon klika na "Pošalji narudžbu" na Vašu e-mail adresu će u roku od 1 minute biti poslana narudžba sa uputom za plaćanje pretplate (broj IBAN račun za plaćanje, model i poziv na broj).